معماری. گشتالت.دکانستراک.پایانامه معماری

مقاله معماری.عکسهای معمار.فلیپ جانسون.اموزش اکتیو ویندوز سون7.معماری دیکانسرکشن.گشتالت در معماری

گشتالت و معماری (گشتالت را علم شناخت فرم وشکل معنا میکنند که از سال 1920 در بین روانشناسان المانی مط

گشتالت و معماری

memariziba

 مقدمه:

گشتالت را علم روانشناسی شناخت فرم و شکل معنا می کنندکه از سال 1920 در بین روانشناسان آلمانی مطرح شد. نظریه گشتالت بیان می کند که مغز انسان برای درک موضوعات پیچیده ای که از اجزای گوناگون تشکیل شده اند،  این روش را در پیش می گیرد که تمام اجزاء را در قالب یک موضوع واحد جمع بندی کند و در ابتدا یک درک کلی از آن موضوع حاصل کند. هرچقدر که اجزای این مجموعه وابستگی و ارتباط منطقی تری با یکدیگر داشته باشند،  گشتالت آن مجموعه مستحکم تر است و درک پیچیدگی آن نیز با تلاش کمتر و راحت تر صورت می پذیرد.

چکیده :

از آنجا که مقوله گشتالت و فن شناخت فرم دارای منبع جامعی نیست و پیش از این نیز مطالبی در باب اصول اولیه آن به وسیله ی اساتید در غالب جزوه منتشر شده است این مقاله سعی دارد به بررسی گشتالت از زاویه ای دیگر بپردازد چنانکه برخی از مباحث، بر حسب عدم تکرار آنها حذف گردیده اند.

گشتالت Gestalt به وجود آوردن گشتالت، یعنی ماده بی فرمی را بر اساس منطقی اصولی و به وسیله ساختاری با قاعده به صورت یکپارچه درآوردن. این روند یک عمل خلاقانه است که در آن با ترکیب مختلف عناصر گشتالت مانند فرم، رنگ، رویه و جنس، واحدهای نو به وجود می آیدطبق نظریه گشتالت ما دنیا را در کل‌های معنی‌دار تجربه می‌کنیم و محرک‌های جداگانه را نمی‌بینیم و کلا هرآنچه می‌بینیم محرک‌های ترکیب یافته در سازمان‌ها(گشتالت‌ها)یی است که برای ما معنی دارند.

کل چیزی بیش از اجزای ان است.و این اصل است که در تمام پژوهش ها قانونها تعریف شده و توسط صاحبنظران مورد تاکید قرار گرفته است. ادراک ها فراتر از عناصر حسی و دادهای فیزیکی اولیه که دستگاه های حسی دنبال میکنند میباشند.و استفاده از ان در جهت به وجود اوردن فرمهایی است با شکلهایی قابل قبول و قابل شناخت به طوری که ارتباط کلی ان با بخشهای دیگر به طور اشکار بر قرار

 

 

قانون ها:

 

  • 1- قانون پراگنانز یا فراگیری Law of pragnanz
  • 2- قانون مجاورتLow of proximity
  • 3- قانون مشابهت Low of similarity
  • 4- قانون بستگی یا ترمیم Low of Closure
  • 5- قانون ادامه خوب یا جهت مشترک Low of good cntinuation or low of common direction
  • 6- قانون شکل وزمینه Low of figure-ground

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرد گشتالت در معماری :

·         بهترین کاربرد این نظریه در معماری ، استفاده از ان جهت به وجود اوردن ساختمان هایی است، باشکل های قابل قبول و قابل شناخت و ارتباط کلی ان با بخش های دیگر به طور اشکار بر مبنای فرم ها، حجم ها، اندازه ها، رنگ ها کیفیت جنس و گرافیک و تولید.

·         نظریه گشتالت در کل و به طور خلاصه می گوید: کل، چیزی بیش از اجزای ان است و این اصل است که در تمام پژوهش ها ، ازمایش ها و قانون های تعریف شده تو سط صاحبنظران مورد تاکید قرار گرفته است.

·         پس از مطالعه جزئیات این نظریه انچه به ذهن متبادر می شود این است که-1ساختمان و خصوصیات تاثیر گذار و تاثیر پذیر ان به خوبی توسط معماران شناخته شوند و یک نگاه کلی، با توجه به شناخت و ادراک کل ان و با تمام جزئیات، فرم ها، حجم ها، اندازه ها، رنگ ها، انعکاس نور و خطای دید از کسب اطلاعات وجود داشته باشد.

·         -2 هر قسمت از یک ساختمان، جزئی از یک ساختمان کامل است که برای عملکرد صحیح و حرکت در جهت هدف های کل ان، خود باید به عنوان یک کل نظام مند و هماهنگ وجود داشته باشد.

·         -3 یک جزء کوچک از یک ساختمان کامل در سایه ترکیب و انسجام هدف ها، فرایند ها و غایت ها خود به تنهایی میتواند  تاثیر گذارترین جزء ساختمان که باعث پویایی، سرزندگی و رشد ان  ساختمان میباشد باشد.

·         -4 برای ساختن یک ساختمان، ساختمند و پویا جهت رسیدن به یک نظام هدف مند،اصیل و پایدار فقط باید برنامه ریزی کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

افرینش نظریه معماری.لنگ جان.ترجمع:عینی فر علیرضا. انتشارات دانشگاه تهران.1388

روانشناسی پرورشی نوین. دکتر سیف علی اکبر. نشر دوران

. نظریه‌های یادگیری.هرگنهان، السون. ترجمهٔسیف علی اکبر. ششم. چاپ ششم، تهران: نشر دوران، 1382،

روانشناسی یادگیری. تالیف: پارسا محمد. انتشارات پیام نو

مشاوره(مبانی روان شناختی) خدایاری فردمحمد

نظریه های مشاوره وروان درمانی شفیع آبادی و ناصری غلامرضا

دبلیو لاندین، رابرت؛ نظریه و نظام‌های روان‌شناسی، یحیی سیدمحمدی، تهران، نشر ویرایش، 1378، چاپ اول، ص 215.


اصول کلی روانشناسی گشتالت. شاپوریان رضا . انتشارات رشد؛ 1386

مکتب های روانشناسی و نقد آن.شکرکن حسین و همکاران. انتشارات سمت؛ 1372

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی. تالیف: حسن پروند محمد. نشر شیوه 
موسسه روانشناختی کاریزما مشاور ( www.charismaco.com ) 

نویسنده: مجید جمالی(دانشجوی رشته معماری)

با تشکر از:(مهدی قمر )http://www.niloblog.com/files/images/g044oiy6bc0r4gdnhfa.jpg

دوستون دارم

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۰ساعت 16:56  توسط مجید جمالی  |